Population-1000 Yuan

Population-1000 Yuan

1000 Yuan, PR PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
Total PRDC
+
1
2
6
2
16
1
10
38
511281 1988 1000 Yn Dragon Gold, DC PRDC
+
4
2
6
511282 1989 1000 Yn Snake Gold, DC PRDC
+
1
1
2
4
511283 1990 1000 Yn Horse Gold, DC PRDC
+
2
5
7
511284 1991 1000 Yn Goat Gold, DC PRDC
+
1
3
4
511285 1992 1000 Yn Monkey Gold, DC PRDC
+
1
2
3
511286 1993 1000 Yn Rooster Gold, DC PRDC
+
1
1
2
511287 1994 1000 Yn Dog Gold, DC PRDC
+
1
1
2
511288 1995 1000 Yn Pig Gold, DC PRDC
+
1
1
511290 1996 1000 Yn Rat Gold, DC PRDC
+
2
1
3
511292 1997 1000 Yn Ox Gold, DC PRDC
+
1
1
2
511294 1998 1000 Yn Tiger Gold, DC PRDC
+
1
1
1
3
599167 2015 20000 Yn Goat - Gold 2 Kilo, DC PRDC
+
1
1