Population-100 Yuan

Population-100 Yuan

100 Yuan MS   |   100 Yuan PR

Type 1, 1 oz, PR PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
Total PR
+
1
3
1
4
9
Total PRDC
+
1
4
10
29
149
249
3
445
718614 1994 100 Yn Endangered-Panda, DC PRDC
+
3
3
130984 1986-P 100 Yn Panda Gold PAN-36A PR
+
1
1
388583 1986-P 100 Yn Panda Gold PAN-36A, DC PRDC
+
6
29
45
1
81
160273 1987 100 Yn Panda Gold PR
+
1
1
389186 1987-P 100 Yn Panda Gold PAN-52A, DC PRDC
+
4
6
21
49
1
81
160274 1988 100 Yn Panda Gold PR
+
1
1
2
523294 1988 100 Yn Panda Gold, DC PRDC
+
1
1
2
389185 1988-P 100 Yn Panda Gold PAN-78A, DC PRDC
+
2
2
5
25
31
65
160275 1989-P 100 Yn Panda Gold PAN-100A PR
+
1
2
3
389103 1989-P 100 Yn Panda Gold PAN-100A, DC PRDC
+
1
2
15
22
1
41
160276 1990-P 100 Yn Panda Gold PAN-124A PR
+
1
1
2
389104 1990-P 100 Yn Panda Gold PAN-124A, DC PRDC
+
1
4
15
27
47
146117 1991-P 100 Yn Panda Gold PAN-148A, DC PRDC
+
1
1
22
23
47
146122 1992-P 100 Yn Panda Gold, DC PRDC
+
4
12
13
29
146131 1994 100 Yn Panda Gold Y-435, DC PRDC
+
1
1
419026 1994 100 Yn Panda Gold KM-A615, DC PRDC
+
1
1
3
5
391309 1995 100 Yn Panda at Shore Gold, DC PRDC
+
1
2
19
22
391310 1996 100 Yn Panda Gold, DC PRDC
+
2
1
6
12
21
Type 1, 1 oz, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
Total MS
+
1
1
7
21
48
78
170
474
1,334
1,805
9
3,951
130994 1982 Ounce Panda Gold Medal PAN-2A MS
+
1
3
11
15
26
44
64
90
42
299
130979 1983 100 Yn Panda Gold PAN-6A MS
+
5
5
17
39
85
72
223
164040 1984 100 Yn Panda Gold PAN-13A MS
+
1
1
5
9
22
39
54
35
166
164041 1985 100 Yn Panda Gold PAN-22A MS
+
1
3
6
23
50
141
133
357
164042 1986 100 Yn Panda Gold PAN-30A MS
+
1
4
4
4
34
102
132
281
523672 1986 100 Yn Panda Gold Ghost Date PAN-30B MS
+
1
2
4
10
17
130985 1987-S 100 Yn Panda Gold PAN-44A MS
+
1
1
7
21
54
92
176
165656 1987-Y 100 Yn Panda Gold PAN-44B MS
+
3
6
33
62
65
169
163926 1988 100 Yn Panda Gold PAN-69A MS
+
1
1
5
6
29
66
82
190
163928 1989 100 Yn Panda Gold MS
+
1
1
1
4
21
41
69
508838 1989(沈) 100 Yn Panda Au Large Date PAN-95B MS
+
2
4
13
28
47
508839 1989(上) 100 Yn Panda Au Small Date PAN-95A MS
+
1
1
1
4
23
33
63
163929 1990 100 Yn Panda Gold MS
+
2
1
6
13
22
408700 1990(上) 100 Yn Panda Au Large Date PAN-118A MS
+
2
7
16
39
64
408701 1990(沈) 100 Yn Panda Au Small Date PAN-118B MS
+
1
1
1
4
10
25
42
163930 1991 100 Yn Panda Gold MS
+
1
3
7
13
24
404337 1991(上) 100 Yn Panda Au Large Date PAN-142A MS
+
1
1
2
7
17
15
1
44
404338 1991(沈) 100 Yn Panda Au Small Date PAN-142B MS
+
1
1
5
3
14
25
49
163931 1992 100 Yn Panda Gold MS
+
2
3
26
31
404339 1992(上) 100 Yn Panda Au Large Date PAN-168A MS
+
1
2
17
34
1
55
404340 1992(沈) 100 Yn Panda Au Small Date PAN-168B MS
+
1
1
2
10
25
36
75
163932 1993 100 Yn Panda Gold MS
+
1
1
3
12
30
47
501522 1993(上) 100 Yn Panda Au Large Date PAN-189A MS
+
1
2
15
55
3
76
501521 1993(沈) 100 Yn Panda Au Small Date PAN-189B MS
+
2
8
23
1
34
163934 1994 100 Yn Panda Gold MS
+
2
10
22
34
407367 1994(上) 100 Yn Panda Au Large Date MS
+
2
1
6
4
34
1
48
407368 1994(沈) 100 Yn Panda Au Small Date MS
+
3
7
30
34
74
163936 1995 100 Yn Panda Gold MS
+
1
2
6
8
17
390854 1995(上) 100 Yn Panda w/Bamboo Au Lg Dt MS
+
2
1
3
7
18
39
70
390855 1995(沈) 100 Yn Panda w/Bamboo Au Sm Dt MS
+
1
1
1
2
4
22
20
51
163937 1996 100 Yn Panda Gold MS
+
1
2
8
11
390856 1996(沈) 100 Yn Panda Au Large Date PAN-256B MS
+
2
2
11
43
41
99
390857 1996(上) 100 Yn Panda Au Small Date PAN-256A MS
+
2
2
3
8
25
40
150310 1996 100 Yn Panda Gold 15th Anniv MS
+
1
3
9
22
35
393200 1997(沈) 100 Yn Panda Au Large Date MS
+
5
16
57
1
79
163938 1997(上) 100 Yn Panda Au Small Date MS
+
1
3
16
68
1
89
163848 1998(沈) 100 Yn Panda Au Large Date PAN-303B MS
+
1
1
4
3
3
33
31
76
168245 1998(上) 100 Yn Panda Au Small Date PAN-303A MS
+
1
1
1
5
9
50
62
129
130987 1999 100 Yn Panda Gold MS
+
4
9
4
17
393201 1999(沈) 100 Yn Panda Au Lg Date Plain 1 PAN-316B MS
+
6
39
71
116
403247 1999(国) 100 Yn Panda Au Lg Date Serif 1 PAN-316C MS
+
3
23
33
59
393202 1999(上) 100 Yn Panda Au Small Date PAN-316A MS
+
3
35
14
52
131264 2000 100 Yn Panda Gold MS
+
4
18
16
38
393203 2000(国) 100 Yn Panda Gold Frosted PAN-326A MS
+
1
2
13
56
73
145
393204 2000(上) 100 Yn Panda Gold Mirror PAN-326B MS
+
6
22
24
52
Type 2, 1/4 oz, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
Total MS
+
2
4
6
19
84
2,860
29,420
32,395
130992 2001 100 Yn Panda Gold MS
+
1
2
8
69
1
81
391308 2001-D 100 Yn Panda Gold MS
+
1
7
17
1
26
146273 2002 100 Yn Panda Gold PAN-351A MS
+
1
11
36
1
49
146277 2003(上) 100 Yn Panda Au Mirror/Satin MS
+
2
5
40
3
50
527813 2003(沈) 100 Yn Panda Au Frosted MS
+
1
1
168299 2004 100 Yn Panda Gold MS
+
1
6
10
41
1
59
117055 2004 100 Yn Panda Construction Bank MS
+
1
4
3
8
158816 2005 100 Yn Panda Gold MS
+
1
6
113
15
135
117056 2005 100 Yn Foundation of ICBC MS
+
1
1
1
2
5
117057 2005 100 Yn 10th Ann Shanghai Bank MS
+
2
2
145987 2006 100 Yn Panda Gold MS
+
1
1
4
36
1
43
117058 2006 100 Yn 10th Anniv Minsheng Bank MS
+
1
1
2
117059 2006 100 Yn 10th Anniv Beijing Bank MS
+
1
1
117060 2006 100 Yn Panda Horicultural Expo MS
+
2
2
147915 2007 100 Yn Panda Gold MS
+
1
4
37
4
46
513035 2010 100 Yn Panda Shanghai Mint MS
+
3
3
513036 2010 100 Yn Panda Agricultural Bank MS
+
1
9
10
513029 2012 100 Yn 100th Ann Bank of China MS
+
1
7
9
17
517357 2012 100 Yn 20th Ann Hua Xia Bank MS
+
9
6
15
517360 2012 100 Yn 10/25th Ann China Merch MS
+
2
2
517880 2013 100 Yn 20th Ann Pudong Bank MS
+
1
8
5
14
972788 2013 100 Yn Everbright Group MS
+
1
1
2
972789 2013 100 Yn China-Asean Expo MS
+
2
2
4
Type 2, 1/4 oz, PR PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
Total PRDC
+
3
23
357
455
838
652770 2012 100 Yn Liaoning Navy Ship, DC PRDC
+
1
11
1
13
517375 2012 100 Yn Bronzeware - Goblet, DC PRDC
+
1
16
11
28
517379 2012 100 Yn Mt Wutai-Pusading Temple, DC PRDC
+
2
31
6
39
518768 2013 100 Yn Mount Putuo-Yoji Guanyin, DC PRDC
+
78
286
364
900417 2013 100 Yn Bronzeware, DC PRDC
+
1
4
22
5
32
652772 2013 100 Yn Huangshan Mountain, DC PRDC
+
2
1
17
10
30
535713 2014 100 Yn Bronzeware ren mian long wen he, DC PRDC
+
10
8
18