Population-10000 Yuan (Gold)

Population-10000 Yuan (Gold)

10000 Yuan (Gold), PR PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
Total PRDC
+
1
1
5
12
8
27
624683 2009 10K Yn 60th Ann. PRC Gold 1kg, DC PRDC
+
1
1
900527 2010 10K Yn Yungang Grotto, DC PRDC
+
1
1
522316 2011 10K Yn Gaocheng Observatory, DC PRDC
+
2
2
528244 2013 10K Yn Huangshan Mountain, DC PRDC
+
1
1
2
530797 2014 10K Yn West Lake Panorama, DC PRDC
+
3
3
4
10
541789 2014 10K Yn Mount Emei, DC PRDC
+
1
1
546185 2015 10K Yn Mount Jiuhua, DC PRDC
+
1
1
517372 2011 10K Yn Outlaws - Loyalty Hall, DC PRDC
+
1
1
517381 2012 10K Yn Mt Wutai-Foguang Temple, DC PRDC
+
1
1
900299 2013 10K Yn Putuo Guanyin 1 kg, DC PRDC
+
4
3
7