PCGS Population: Type 1, 1 oz

PCGS Population: Type 1, 1 oz

Type 1, 1 oz, PR PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
Total PR
+
1
3
1
4
9
Total PRDCAM
+
1
4
10
29
150
254
4
452
718614 1994 100 Yn Endangered-Panda, DCAM PRDCAM
+
3
3
130984 1986-P 100 Yn Panda Gold PAN-36A PR
+
1
1
388583 1986-P 100 Yn Panda Gold PAN-36A, DCAM PRDCAM
+
6
30
47
1
84
160273 1987 100 Yn Panda Gold PR
+
1
1
389186 1987-P 100 Yn Panda Gold PAN-52A, DCAM PRDCAM
+
4
6
21
50
1
82
160274 1988 100 Yn Panda Gold PR
+
1
1
2
523294 1988 100 Yn Panda Gold, DCAM PRDCAM
+
1
1
2
389185 1988-P 100 Yn Panda Gold PAN-78A, DCAM PRDCAM
+
2
2
5
25
32
66
160275 1989-P 100 Yn Panda Gold PAN-100A PR
+
1
2
3
389103 1989-P 100 Yn Panda Gold PAN-100A, DCAM PRDCAM
+
1
2
15
23
2
43
160276 1990-P 100 Yn Panda Gold PAN-124A PR
+
1
1
2
389104 1990-P 100 Yn Panda Gold PAN-124A, DCAM PRDCAM
+
1
4
15
27
47
146117 1991-P 100 Yn Panda Gold PAN-148A, DCAM PRDCAM
+
1
1
22
23
47
146122 1992-P 100 Yn Panda Gold, DCAM PRDCAM
+
4
12
13
29
146131 1994 100 Yn Panda Gold Y-435, DCAM PRDCAM
+
1
1
419026 1994 100 Yn Panda Gold KM-A615, DCAM PRDCAM
+
1
1
3
5
391309 1995 100 Yn Panda at Shore Gold, DCAM PRDCAM
+
1
2
19
22
391310 1996 100 Yn Panda Gold, DCAM PRDCAM
+
2
1
6
12
21
Type 1, 1 oz, MS PCGS Photograde
PCGS No Description Desig 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 Total
Total MS
+
1
2
7
22
49
83
177
484
1
1,365
1,862
13
4,069
130994 1982 Ounce Panda Gold Medal PAN-2A MS
+
1
3
11
16
29
45
66
1
100
44
319
130979 1983 100 Yn Panda Gold PAN-6A MS
+
5
5
17
39
86
75
227
164040 1984 100 Yn Panda Gold PAN-13A MS
+
1
1
5
10
23
42
55
36
173
164041 1985 100 Yn Panda Gold PAN-22A MS
+
2
3
6
25
50
142
136
364
164042 1986 100 Yn Panda Gold PAN-30A MS
+
1
4
4
4
34
104
137
288
523672 1986 100 Yn Panda Gold Ghost Date PAN-30B MS
+
1
2
4
11
18
130985 1987-S 100 Yn Panda Gold PAN-44A MS
+
1
2
7
22
56
95
183
165656 1987-Y 100 Yn Panda Gold PAN-44B MS
+
3
8
35
65
65
176
163926 1988 100 Yn Panda Gold PAN-69A MS
+
1
1
5
6
29
67
86
195
163928 1989 100 Yn Panda Gold MS
+
1
1
1
4
23
45
75
508838 1989(沈) 100 Yn Panda Au Large Date PAN-95B MS
+
2
4
13
30
49
508839 1989(上) 100 Yn Panda Au Small Date PAN-95A MS
+
1
1
1
4
24
33
64
163929 1990 100 Yn Panda Gold MS
+
2
1
6
13
22
408700 1990(上) 100 Yn Panda Au Large Date PAN-118A MS
+
2
7
17
41
67
408701 1990(沈) 100 Yn Panda Au Small Date PAN-118B MS
+
1
1
1
4
10
25
42
163930 1991 100 Yn Panda Gold MS
+
1
3
7
13
24
404337 1991(上) 100 Yn Panda Au Large Date PAN-142A MS
+
1
1
1
2
7
18
15
1
46
404338 1991(沈) 100 Yn Panda Au Small Date PAN-142B MS
+
1
1
5
3
14
25
49
163931 1992 100 Yn Panda Gold MS
+
2
3
26
31
404339 1992(上) 100 Yn Panda Au Large Date PAN-168A MS
+
1
2
17
35
1
56
404340 1992(沈) 100 Yn Panda Au Small Date PAN-168B MS
+
1
1
2
10
26
36
76
163932 1993 100 Yn Panda Gold MS
+
1
1
3
12
30
47
501522 1993(上) 100 Yn Panda Au Large Date PAN-189A MS
+
1
2
15
55
4
77
501521 1993(沈) 100 Yn Panda Au Small Date PAN-189B MS
+
3
8
24
1
36
163934 1994 100 Yn Panda Gold MS
+
2
10
22
34
407367 1994(上) 100 Yn Panda Au Large Date MS
+
2
1
6
4
36
1
50
407368 1994(沈) 100 Yn Panda Au Small Date MS
+
3
7
30
37
77
163936 1995 100 Yn Panda Gold MS
+
1
2
6
8
17
390854 1995(上) 100 Yn Panda w/Bamboo Au Lg Dt MS
+
2
1
4
7
18
42
74
390855 1995(沈) 100 Yn Panda w/Bamboo Au Sm Dt MS
+
1
1
1
2
5
23
20
53
163937 1996 100 Yn Panda Gold MS
+
1
2
10
13
390856 1996(沈) 100 Yn Panda Au Large Date PAN-256B MS
+
2
2
11
43
42
100
390857 1996(上) 100 Yn Panda Au Small Date PAN-256A MS
+
2
2
3
8
27
42
150310 1996 100 Yn Panda Gold 15th Anniv MS
+
1
3
9
22
35
393200 1997(沈) 100 Yn Panda Au Large Date MS
+
5
16
58
1
80
163938 1997(上) 100 Yn Panda Au Small Date MS
+
1
3
17
70
1
92
163848 1998(沈) 100 Yn Panda Au Large Date PAN-303B MS
+
1
1
4
3
3
33
31
76
168245 1998(上) 100 Yn Panda Au Small Date PAN-303A MS
+
1
1
1
5
9
52
67
2
138
130987 1999 100 Yn Panda Gold MS
+
4
9
5
1
19
393201 1999(沈) 100 Yn Panda Au Lg Date Plain 1 PAN-316B MS
+
6
39
72
117
403247 1999(国) 100 Yn Panda Au Lg Date Serif 1 PAN-316C MS
+
3
23
33
59
393202 1999(上) 100 Yn Panda Au Small Date PAN-316A MS
+
3
35
14
52
131264 2000 100 Yn Panda Gold MS
+
4
18
16
38
393203 2000(国) 100 Yn Panda Gold Frosted PAN-326A MS
+
1
2
13
56
75
147
393204 2000(上) 100 Yn Panda Gold Mirror PAN-326B MS
+
6
22
24
52