PCGSへのお問い合わせは

Suite 11A-14, 11/F
Tower 3, China Hong Kong City
33 Canton Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong

質問等ございましたら、香港 +852 2194 6688(標準中国語、広東語、英語)、米国 +1 949 833 0600(英語)、または下記電子メールアドレスまでお問い合わせください。 [email protected]